• 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg
 • 09.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg

Regulamin placu zabaw na terenie basenów zewnętrznych Pływalni Rawszczyzna

REGULAMIN
PLACU ZABAW DLA DZIECI NA TERENIE BASENÓW ZEWNĘTRZNYCH PŁYWALNI „RAWSZCZYZNA”
w OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

1. Z placu zabaw można korzystać jedynie w dniach i godzinach funkcjonowania basenów zewnętrznych Pływalni Rawszczyzna.
2. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci do lat 12.
3. Dzieci poniżej 7 lat mogą korzystać z urządzeń znajdujących się na placu zabaw wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
4. Urządzenia znajdujące się na placu zabaw należy wykorzystywać zgodnie z ich przeznaczeniem.
5. Na plac zabaw nie wolno wprowadzać zwierząt.
6. Na placu zabaw nie wolno spożywać alkoholu.
7. Przebywanie w stanie wskazującym oraz przebywanie osób pod wpływem innych środków odurzających jest zabronione.
8. Na placu zabaw zabrania się palenia oraz rozpalania ognia.
9. Na placu zabaw w pobliżu urządzeń zabronione są gry zespołowe, jazda na rowerze, na rolkach, na deskorolce.
10. Zabrania się wchodzenia na dachy wież oraz górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych, szczególnie dotyczy to huśtawek, przeplotni, drabinek i dachów domków oraz wykonywania z nich skoków.
11. Wszelkie uszkodzenia elementów urządzeń zabawowych należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom Pływalni Rawszczyzna.
12. Na placu zabaw zabrania się śmiecić.
13. Odpadki należy wyrzucać do koszy na śmieci.
14. Ponadto zabrania się:
- niszczenia urządzeń;
- wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów;
- postępowania zagrażającego bezpieczeństwu innych użytkowników.
15. Nieprzestrzeganie regulaminu zagrożone jest karą grzywny w oparciu o Ustawę Kodeksu Wykroczeń.
15. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia placu zabaw, bądź ich opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną.
16. MOSiR w Ostrowcu Św. nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w wyniku niedostosowania się do przepisów porządkowych placu zabaw.
17. Za rzeczy pozostawione na placu zabaw MOSiR nie ponosi odpowiedzialności.

Telefony alarmowe:
• Pomoc ogólny – 112
• Pogotowie Ratunkowe – 999
• Straż Pożarna – 998
• Policja – 997
• Straż Miejska - 986