• 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg
 • 09.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg

Regulaminy kart abonamentowych

REGULAMIN INDYWIDUALNYCH, KAUCYJNYCH
KART ABONAMENTOWYCH

1. Sprzedaż kart abonamentowych (kaucyjnych) dla klientów indywidualnych odbywa się w portalu kasowym Pływalni „Rawszczyzna” w godzinach funkcjonowania pływalni.

2. Przy sprzedaży karty abonamentowej pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 25,00 zł. Kaucja jest zwracana klientowi przy zwrocie karty w kasie pływalni (za kartę zniszczoną, pogiętą kaucja nie jest zwracana).

3. Z karty może korzystać każda osoba będąca w jej posiadaniu (karta na okaziciela).

4. Równocześnie z karty może korzystać do 5 osób (opłata będzie naliczana automatycznie za każdą osobę oddzielnie).

5. Przy uiszczaniu płaty za usługi za pomocą kart abonamentowych należność naliczana jest według obowiązującego cennika z uwzględnieniem przysługujących rabatów i promocji. Opłaty za usługi czasowe naliczane są za każdą rozpoczęta minutę a w przypadku pozostałych usług kwota z karty odliczana jest jednorazowo.

6. Przed zakupem usługi klient musi przekazać kartę kasjerowi w celu odnotowania sprzedaży usługi w systemie.

7. Przy sprzedaży usług czasowych, klient przy wejściu otrzymuje pasek otwierający szafkę ubraniową, uruchamiający czas świadczenia usługi i rozliczający całkowity czas świadczenia usługi (basen, sauna i siłownia).

8. Karta abonamentowa jest ważna 90 dni od momentu zakupu lub uaktualnienia (doładowania), albo do wyczerpania kwoty abonamentu.

9. Uaktualnienie karty polega na zwiększeniu wartości konta w trakcie ważności karty lub w ciągu 10 dni od upływu daty ważności karty.

10. Kartę abonamentową po sprzedaży można doładować tylko jeden raz, kolejne doładowania mogą nastąpić dopiero po wykorzystaniu przynajmniej części poprzedniego uaktualnienia.

11. W przypadku uaktualnienia karty okres ważności przedłuża się o kolejne 90 dni licząc od dnia uaktualnienia, a znajdujące się na karcie środki przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy.


12. Istnieje możliwość uaktualnienia karty abonamentowej po terminie 10 dni od utraty ważności  poprzez uiszczenie w kasie pływalni opłaty manipulacyjnej w wysokości 15,00 zł. Opłata ta nie zasila konta karty abonamentowej tylko przedłuża ważność karty o 30 dni od dnia uiszczenia opłaty.

13. W przypadku wyczerpania limitu środków na karcie abonamentowej w trakcie pobytu na Pływalni „Rawszczyzna”, klient jest zobowiązany dopłacić różnicę gotówką w kasie pływalni.

14. MOSiR nie wypłaca niewykorzystanych środków pieniężnych znajdujących się na karcie zarówno w trakcie jej ważności jak i po utracie ważności karty.

15. W razie zagubienia karty abonamentowej MOSiR nie wydaje duplikatu karty.

16. W przypadku rozmagnesowania karty MOSiR wyda duplikat a środki zostaną przelane na konto nowej karty.

17. Zakup karty abonamentowej jest równoznaczny z akceptacją warunków niniejszego regulaminu oraz Regulaminu Pływalni „Rawszczyzna”.

 


REGULAMIN BEZKAUCYJNYCH
KART ABONAMENTOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

1. Sprzedaż kart abonamentowych (bezkaucyjnych) dla klientów instytucjonalnych odbywa się tylko w administracji Pływalni „Rawszczyzna” po zawarciu stosownej umowy lub złożeniu zamówienia.

2. Karty abonamentowe wydawane są na okres zawarcia umowy (do jednego roku). Ważność kart upływa z dniem wygaśnięcia zawartej umowy.

3. Przy sprzedaży karty abonamentowej bezkaucyjnej nie pobierana jest kaucja zwrotna.

4. W przypadku zniszczenia, zagubienia karty lub nie zwrócenia karty zgodnie z terminem ustalonym w umowie pobierana jest opłata odtworzeniowa w wysokości 25,00 zł.

5. Z karty może korzystać każda osoba będąca w jej posiadaniu (karta na okaziciela).

6. Równocześnie z karty może korzystać do 99 osób (opłata będzie naliczana automatycznie za każdą osobę oddzielnie).

7. Przy uiszczaniu opłaty za usługi za pomocą kart abonamentowych należność naliczana jest według obowiązującego cennika z uwzględnieniem przysługujących rabatów i promocji. Opłaty za usługi czasowe naliczane są za każdą rozpoczęta minutę, a w przypadku pozostałych usług kwota z karty odliczana jest jednorazowo.

8. Przed zakupem usługi klient musi przekazać kartę kasjerowi w celu odnotowania sprzedaży usługi w systemie.

9. Przy sprzedaży usług czasowych, klient przy wejściu otrzymuje pasek otwierający szafkę ubraniową, uruchamiający czas świadczenia usługi i rozliczający całkowity czas świadczenia usługi (basen, sauna i siłownia).

10. Uaktualnienie (doładowanie) kart abonamentowych w trakcie trwania umowy w formie bezgotówkowej może się odbyć w administracji Pływalni „Rawszczyzna” a uaktualnienia gotówkowe indywidualnie w kasie pływalni. W przypadku jednostek budżetowych doładowanie kart może odbywać się wyłącznie w administracji pływalni i musi być potwierdzone fakturą VAT.

11. Kartę abonamentową po sprzedaży można doładować tylko jeden raz, kolejne doładowania mogą nastąpić dopiero po wykorzystaniu przynajmniej części poprzedniego uaktualnienia.

12. W przypadku wyczerpania limitu środków na karcie abonamentowej w trakcie pobytu na Pływalni „Rawszczyzna”, klient jest zobowiązany dopłacić różnicę gotówką w kasie pływalni.

13. MOSiR nie wypłaca niewykorzystanych środków pieniężnych znajdujących się na karcie zarówno w trakcie jej ważności, jak i po utracie ważności karty.

14. W razie zagubienia karty abonamentowej, karta może zostać zablokowana na zlecenie klienta po zgłoszeniu numeru karty. Kwota z konta zagubionej karty zostanie przelana na konto nowej po uprzednim uiszczeniu opłaty odtworzeniowej.

15. W przypadku rozmagnesowania karty MOSiR wyda duplikat, a środki zostaną przelane na konto nowej karty.

16. Zakup karty abonamentowej jest równoznaczny z akceptacją warunków niniejszego regulaminu oraz Regulaminu Pływalni „Rawszczyzna”.