• 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg
 • 09.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg

Regulamin zjeżdżalni na terenie basenów zewnętrznych Pływalni Rawszczyzna

REGULAMIN
ZJEŻDŻALNI RUROWEJ (ŻÓŁTEJ) NA TERENIE BASENÓW ZEWNĘTRZNYCH PŁYWALNI „RAWSZCZYZNA”
w OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

1. Zjeżdżalnia rurowa (żółta) to atrakcja wodna, znajdująca się na terenie basenów zewnętrznych Pływalni „Rawszczyzna” w obrębie basenu rekreacji.
2. Użytkowników zjeżdżalni obowiązują zasady wynikające z Regulaminu ogólnego oraz niniejszego Regulaminu.
3. Każda osoba korzystająca ze zjeżdżalni ma obowiązek zapoznania się z jej Regulaminem.
4. Korzystanie ze zjeżdżalni odbywa się na własne ryzyko Użytkownika.
5. Zjeżdżalnia dostępna jest dla wszystkich Użytkowników basenów zewnętrznych Pływalni „Rawszczyzna” umiejących pływać z wyjątkiem:
1) osób cierpiących na lęk wysokości, osób niepełnosprawnych jak również kobiet w ciąży,
2) osób z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, układu kostnego, neurologicznego i gastrycznymi oraz szczególnie wrażliwych na nagłe przeciążenia,
3) uczestników grup zorganizowanych bez obecności Opiekuna na podeście startowym zjeżdżalni.
6. Dzieci do lat 10 mogą korzystać ze zjeżdżalni wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.
7. Podczas wchodzenia na platformę zjeżdżalni należy zachować szczególną ostrożność, zabrania się biegania po schodach, przepychania, wymuszania miejsca w kolejce itp.
8. Na schodach obowiązuje ruch prawostronny.
9. Na podeście startowym może przebywać tylko jedna osoba.
10. Na zjeżdżalni obowiązuje stosowanie się do informacji sygnalizacji świetlnej, znajdującej się nad wlotem do rury zjazdowej, której wskazania oznaczają:
1) kolor zielony (zielona strzałka) - zjazd dozwolony, zezwolenie na wejście do rury zjazdowej,
2) kolor czerwony (czerwony krzyżyk) - zjazd zabroniony, zakaz wchodzenia do rury zjazdowej.
11. Bezpośrednio przed zjazdem należy sprawdzić czy w rurze zjazdowej płynie woda. Zjazd na sucho jest zabroniony.
12. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu oraz innych osób korzystających ze zjeżdżalni i basenów zewnętrznych lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:
1) użytkowania zjeżdżalni w przypadku braku funkcjonowania sygnalizacji świetlnej, zamknięcia dostępu łańcuchem, liną, szlabanem lub w inny widoczny sposób,
2) rozpoczynania ślizgu przy czerwonym świetle sygnalizacyjnym lub po zakazie ratownika,
3) wpychania osób do wnętrza rury zjazdowej,
4) wykonywania ślizgu parami, w grupie oraz z małymi dziećmi, a w szczególności trzymanymi w ramionach na brzuchu,
5) wnoszenia do rury jakichkolwiek przedmiotów oraz zjeżdżania z przedmiotami mogącymi spowodować uszkodzenia ciała, a w szczególności: okularami, biżuterią (zegarkami, pierścionkami i obrączkami, bransoletkami, rzemykami, łańcuszkami, kolczykami, ozdobami we włosach) i sprzętem pływackim (deskami, rękawkami i okularami pływackimi, itp.),
6) wskakiwania do rury zjeżdżalni z rozbiegu,
7) zatrzymywania się i stawania wewnątrz rury zjazdowej,
8) wchodzenia do rury zjazdowej od strony elementu końcowego oraz wspinania się wewnątrz rury w kierunku punktu startu.
13. Zjazd odbywa się pojedynczo. Jedyną dozwoloną pozycją zjazdową jest pozycja leżąca na plecach, z wyprostowanymi nogami, skierowanymi w kierunku jazdy z rękoma ułożonymi wzdłuż ciała. Pozycję tę należy zachować przez cały czas zjazdu. Inne pozycje zjazdowe są zabronione.
14. Osoba kończąca ześlizg po wylądowaniu w basenie, powinna niezwłocznie opuścić to miejsce, aby umożliwić lądowanie następnej osobie.
15. Zauważone w trakcie zjazdu usterki urządzeń należy zgłosić niezwłocznie dyżurującemu ratownikowi lub pracownikowi obsługi.
16. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy basenów zewnętrznych Pływalni „Rawszczyzna”. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
17. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem Regulaminu zjeżdżalni wszelką odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
18. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za stan strojów kąpielowych uszkodzonych lub przetartych w wyniku korzystania ze zjeżdżalni.
19. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane ze zjeżdżalni, a także z terenu basenów zewnętrznych Pływalni „Rawszczyzna”.

 

REGULAMIN
ZJEŻDŻALNI PŁASKIEJ (CZERWONEJ) NA TERENIE BASENÓW ZEWNĘTRZNYCH PŁYWALNI „RAWSZCZYZNA”
w OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

1. Zjeżdżalnia płaska (czerwona) to atrakcja wodna, znajdująca się na terenie basenów zewnętrznych Pływalni „Rawszczyzna” w obrębie basenu rekreacji.
2. Użytkowników zjeżdżalni obowiązują zasady wynikające z Regulaminu ogólnego oraz niniejszego Regulaminu.
3. Każda osoba korzystająca ze zjeżdżalni ma obowiązek zapoznania się z jej Regulaminem.
4. Korzystanie ze zjeżdżalni odbywa się na własne ryzyko Użytkownika.
5. Zjeżdżalnia dostępna jest dla wszystkich Użytkowników Pływalni „Rawszczyzna” umiejących pływać z wyjątkiem:
1) osób cierpiących na lęk wysokości, niepełnosprawnych jak również kobiet w ciąży,
2) osób z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, układu kostnego, neurologicznego i gastrycznymi oraz szczególnie wrażliwych na nagłe przeciążenia,
3) uczestników grup zorganizowanych bez obecności opiekuna na podeście startowym zjeżdżalni.
6. Dzieci do lat 10 mogą korzystać ze zjeżdżalni wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.
7. Podczas wchodzenia na platformę zjeżdżalni należy zachować szczególną ostrożność, zabrania się biegania po schodach, przepychania, wymuszania miejsca w kolejce itp.
8. Na schodach obowiązuje ruch prawostronny.
9. Na podeście startowym może przebywać maksymalnie pięć osób.
10. Bezpośrednio przed zjazdem należy sprawdzić czy na zjeżdżalni płynie woda. Zjazd na sucho jest zabroniony.
11. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu oraz innych osób korzystających ze zjeżdżalni i basenów zewnętrznych lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:
1) użytkowania zjeżdżalni w przypadku braku zamknięcia dostępu łańcuchem, liną lub w inny widoczny sposób,
2) rozpoczynania ślizgu po zakazie ratownika,
3) wpychania osób na zjeżdżalnię,
4) wykonywania ślizgu w grupie,
5) wnoszenia na zjeżdżalnię jakichkolwiek przedmiotów oraz zjeżdżania z przedmiotami mogącymi spowodować uszkodzenia ciała, a w szczególności: okularami, biżuterią (zegarkami, pierścionkami i obrączkami, bransoletkami, rzemykami, łańcuszkami, kolczykami, ozdobami we włosach) i sprzętem pływackim (deskami, rękawkami i okularami pływackimi, itp.),
6) wskakiwania na zjeżdżalnię z rozbiegu,
7) zatrzymywania się i stawania na powierzchni zjazdowej,
8) wchodzenia na powierzchnię zjazdową od strony elementu końcowego oraz wspinania się po powierzchni zjazdowej w kierunku punktu startu.
12. Dozwolone pozycje ześlizgu, określone są na odrębnej planszy piktogramowej, zamieszczonej w okolicy miejsca startowego. Inne pozycje zjazdowe są zabronione.
13. Osoba kończąca ześlizg po wylądowaniu w basenie, powinna niezwłocznie opuścić to miejsce, aby umożliwić lądowanie następnej osobie.
14. Zauważone w trakcie zjazdu usterki urządzenia należy zgłosić niezwłocznie dyżurującemu ratownikowi.
15. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy basenów zewnętrznych Pływalni „Rawszczyzna”. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
16. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem Regulaminu zjeżdżalni wszelką odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
17. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za stan strojów kąpielowych uszkodzonych lub przetartych w wyniku korzystania ze zjeżdżalni.
18. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane ze zjeżdżalni, a także z terenu basenów zewnętrznych Pływalni „Rawszczyzna”.