• 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg
 • 09.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg

Regulamin Kąpieliska Gutwin

REGULAMIN KĄPIELISKA „GUTWIN”

1. Zarządcą Kąpieliska „Gutwin” jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim.
2. Kąpielisko jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w soboty, niedziele i święta w godzinach od 11:00 do 19:00.
3. Korzystanie z kąpieliska i plaży jest nieodpłatne.
4. Na kąpielisku obowiązuje następująca sygnalizacja flagami:
- flaga biała: kąpiel dozwolona,
- flaga czerwona: kąpiel zakazana,
- brak flagi: kąpielisko nieczynne, zakaz kąpieli, brak służb ratowniczych.
5. Kąpiel może odbywać się tylko na wyznaczonym terenie, oznaczonym specjalnymi bojami i linami (kolor żółty – kąpielisko dla osób nie umiejących pływać, kolor czerwony – kąpielisko dla osób umiejących pływać).
6. Osoby korzystające z kąpieli zobowiązane są ściśle stosować się do poleceń ratowników i pracowników Ośrodka Rekreacyjnego „Gutwin”.
7. Osoby korzystające z kąpieliska zobowiązane są do posiadania stroju kąpielowego lub innego, umożliwiającego swobodne, bezpieczne przebywanie w wodzie.
8. Dzieci w wieku do lat 7 mogą kąpać się wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
9. Nie wolno wchodzić do wody na czczo i wcześniej, niż godzinę po posiłku.
10. Zabrania się korzystania z kąpieliska osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
Zabrania się również wnoszenia, spożywania i sprzedaży alkoholu na terenie plaży i kąpieliska.
11. Za przedmioty pozostawione na kąpielisku Zarządca nie ponosi odpowiedzialności.
12. Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących się zaleca się wzajemną obserwację, a w miarę potrzeby udzielanie pomocy.
13. Ratownicy Kąpieliska „Gutwin” ubrani są w ubiory w kolorze pomarańczowym lub czerwonym z emblematem WOPR i czapkę ratownika.
14. Na sygnał alarmowy - seria długich gwizdków - wszyscy zobowiązani są wyjść z wody.
15. Osobom znajdującym się na terenie kąpieliska nie wolno:
- przekraczać granicy strefy kąpieliska,
- wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika oraz gdy wywieszona jest czerwona flaga,
- niszczyć urządzeń znajdujących się na terenie ośrodka,
- wszczynać fałszywych alarmów,
- swoim zachowaniem naruszać spokój i wypoczynek osób trzecich,
- używać do mycia ciała w czasie kąpieli mydła, szamponów i innych środków higieny osobistej,
- wjeżdżać pojazdami mechanicznymi na plażę i kąpielisko,
- popychać, chlapać i wrzucać do wody inne osoby,
- zaśmiecać i brudzić teren kąpieliska,
- niszczyć oznakowanie, napisy, wyposażenie kąpieliska i plaży.
16. Na terenie Ośrodka Rekreacyjnego „Gutwin” obowiązuje zakaz wprowadzania psów na teren kąpieliska oraz wędkowania.
17. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu kąpieliska niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy do organów ścigania.
18. Na terenie Ośrodka Rekreacyjnego „Gutwin” zabrania się wszelkiego handlu, działalności reklamowej, promocyjnej, organizacji konkursów i gier bez zgody Zarządcy.
19. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia kąpieliska ponoszą odpowiedzialność cywilno-prawną oraz materialną za wyrządzone szkody, a za szkody spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie prawni.
20. Książka skarg i wniosków znajduje się u Gospodarza Ośrodka Rekreacyjnego „Gutwin”.